ictjb

Het ICT Jaarboek 2019-2020

De meest uitgebreide directory van ICT-bedrijven in België

Met ruim 160 bladzijden is het ICT Jaarboek meer dan ooit hét naslagwerk bij uitstek voor de decision makers en al wie – op welk niveau ook – binnen zijn organisatie met ICT bezig is. Het is de eerste tool bij het selecteren van een leverancier.

Inhoud van het ICT Jaarboek:

 • Een uitgebreide en spraakmakende studie over de ICT-markt. Hierin wordt gepolst naar bestedingsniveaus, marktaandelen en de tevre­denheid van leveranciers.
 • Case studies, interviews en overzichtsverhalen over de belangrijkste technologische mogelijkhe­den.
 • Makkelijk consulteerbare overzichtslijsten. Hierin vindt de lezer per thema de contactgege­vens en gevoerde merken van de belangrijkste IT-verleners en e-businessbedrijven actief op de Belgische markt.

Deze informatie wordt telkens gegroepeerd in 6 hoofdthema’s: Trends, Software, Hardware, Security, Services en Netwerk & Telecom.

logo ontwerp SB 2015_DEF

Praktische informatie

ICT-Jaarboek 2019-2020
Oplage: 45.000
Verschijningsdatum: 13 juni 2019
Deadline materiaal:  25 april 2019
Deadline reservering: 18 april 2019

Pakketten

Enterprise Pakket

Prijs: € 8.000

De aantrekkelijke all-in multimediale formule

Met het Enterprise Pakket is uw onderneming gedurende een heel jaar prominent aanwezig, zowel in het ICT Jaarboek als online.

 • Een 2/1 pagina interview in de rubriek Managers aan het woord. De visie van uw CEO op ICT en op de nieuwe evoluties in de markt. Op die manier krijgt u de mogelijkheid om een nieuwe trend uit te zetten of te illustreren.
 • Een 1/1 pagina bij een van de hoofdthema’s van uw keuze met uw bedrijfsprofiel. Aangevuld met uw logo en contactgegevens.
 • Uw bedrijf verschijnt met highlight en logo in de overzichtslijsten met extra tekstuitleg en krijgt zo een extra voorsprong op de concurrenten.
 • Contentintegratie binnen het Jaarboek online. Uw bedrijf heeft daar ruimte voor een beeld of logo, een titel en een korte omschrijving van uw activiteiten met een link naar uw eigen bedrijfspagina op de online ICT Directory. Alle artikelen uit de printuitgave zullen ook online consulteerbaar zijn, waardoor uw contentintegratie gekoppeld wordt aan de voor u relevante content.

Mediawaarde: € 20.000

Double Impact Pakket

Prijs: € 5.000

 • 2/1 paginas bij een van de hoofdthema’s van uw keuze met uw bedrijfsprofiel, aangevuld met uw logo en contactgegevens. Op de linkerpagina verschijnt uw business-case, advertorial of advertentie.
 • Highlight in de overzichtslijsten: uw logo met extra tekstuitleg geeft u een voorsprong op uw concurren­ten in de overzichtslijsten.
 • Uw logo binnen het Jaarboek online, met doorklik naar uw eigen website of naar uw bedrijfspagina.
 • Business case, advertorial, bedrijfsprofiel of adverten­tie op het Jaarboek online.

Mediawaarde: € 9.450

Impact Pakket

Prijs: € 3.500

 • 1/1 pagina bij een van de hoofdthema’s van uw keuze met uw bedrijfsprofiel, aangevuld met uw logo en contactgegevens.
 • Highlight in de overzichtslijsten met uw logo.
 • Uw logo binnen het Jaarboek online, met doorklik naar uw eigen website of naar uw bedrijfspagina.
 • Bedrijfsprofiel in het online Jaarboek.

Mediawaarde: € 5.300

A la carte formules

Ieder jaar wordt er een uniek onderzoek gehouden waaruit de cijfers voor het ICT Jaarboek worden afgeleid. Als sponsor van dit onderzoek geniet u van de volgende voordelen:

 1. Uw logo wordt opgenomen in alle communicatie die we rond het onderzoek versturen (van aankondiging tot verslag, in print en online).
 2. U krijgt een 1/1 pagina in Smart Business om je bedrijf extra in the picture te plaatsen.
 3. U kan 3 extra vragen suggereren voor het onderzoek die voor uw bedrijf interessant zijn.
 4. Uw bedrijfsnaam/logo verschijnt in het onderzoeksverslag in Smart Business.
 5. Het verslag wordt ook nog eens in het ICT Jaarboek 2019/2020 opgenomen met vermelding van de sponsors.
 6. Je ontvangt de gedetailleerde (rauwe) data. Daaruit vallen nog veel meer conclusies af te leiden dan in het ICT jaarboek worden gepubliceerd.

De looptijd van de survey is van april tot begin mei en verschijnt op 13 juni 2019 in het ICT Jaarboek.

Uw budget:

 • € 3.500
Uw tekst met uw visie op een specifiek onderwerp.

Uw budget:

 • 1/1 pagina: € 3.500
 • 2/1 pagina: € 5.000
 • Bijkomende kost indien onze redacteur de tekst
  opstelt op basis van een interview: € 750.
Is uw bedrijf jonger dan 2 jaar ? Dan krijgt u via deze formule extra visbiliteit in de rubriek “Startup” van het ICT Jaarboek, zowel in print als online.

Uw budget:

 • 1/1 pagina: € 2.500
U krijgt een 1/4 profiel pagina en uw logo wordt opgenomen in de overzichtslijsten in het jaarboek. Bovendien verschijnt uw logo onder ieder artikel op Smart Business waarin uw bedrijf wordt genoemd. Dit logo linkt door naar uw profielpagina in de ICT-Directory.

Uw budget:

€ 850

Uw advertentie, advertorial of businesscase in het ICT-Jaarboek.

Uw budget:

 • 1/1 pagina: €3.500
 • Mediawaarde: €5.300

Heeft u vragen over dit concept? Neem dan contact met ons op.

Contact